A les sales netes, la necessitat de focalitzar el disseny i construcció dels tancaments interiors a la no generació de contaminació exigeix el desenvolupament d’un sistema d’arquitectura interior per mitjà del qual, fent ús de materials i solucions específiques, s’aconsegueixin uns acabaments idonis i una integració total amb la resta de les instal·lacions.

Sistema Tecnipure: una solució innovadora

En aquest sentit i, en base a la normativa d’aplicació, Ingelyt crea l’anomenat “SISTEMA TECNIPURE” concebut en conjunt com a sistema global de tancaments (parets, sostres, portes, finestres, terres i accessoris), que permet oferir les solucions tècniques més innovadores i adequades en una instal·lació de Sala Blanca.

Es tracta d’un sistema constructiu modular, autoapilable, adaptable a les necessitats concretes de cada instal·lació i transformable, avantatges que faciliten posteriors ampliacions o modificacions, resultants del procés productiu sense necessitat de menester una nova construcció.
El desenvolupament de solucions específiques permet, a més a més, la integració de la resta d’instal·lacions necessàries de climatització, il·luminació, fluids…donant lloc, en conjunt, a locals tipificats segons la normativa internacional.

Durant molts anys, els nostre departament I+D s’ha especialitzat en la cerca de materials específics per a la creació de productes innovadors i, en aquest sentit, continua adaptant e implantant a tots ells, tots els canvis i millores que la normativa i les exigències dels processos productius van generant.

El resultat final d’aquest treball és la fabricació de productes certificats i assajats per organismes de referència amb totes les garanties de qualitat, funcionalitat i fiabilitat.

El conjunt de tancaments TECNIPURE engloba panells tipus sandvitx amb diferents acabats i aïllaments, sostres estancs registrables, transitables…., perfileria sanitària, portes rasades específiques per a àrees crítiques, finestres, SAS, terres, il·luminació i accessoris del tipus casellers, bancs per a sabates…