gráfica de ingelyt salas blancas y consultoría farmacéuticaAmb més de 300 clients, més de 500 proveïdors Nacionals e Internacionals, socis de reconegut prestigi al mercat; tres seus socials a Madrid, Barcelona i Vitòria i una xarxa de representants a diferents països, INGELYT està capacitada per a cobrir totes les necessitats dels sectors als quals ofereix els seus serveis.

En el seu procés evolutiu INGELYT ha verticalitzat part de les tasques, les quals en principi estaven subcontractades, assumint aquestes responsabilitats mitjançant personal en plantilla.

Amb més de 42.000 m2 construïts, de zones classificades, en aquests 20 anys de treball, en instal·lacions realitzades per tot el món, l’experiència és una de les característiques amb què compta INGELYT enfront a les altres empreses del sector.