El manteniment a les Sales Blanques és un altre servei important a les instal·lacions de sales blanques, ja que no només han de mantenir-les en condicions operatives, sinó que n’allarguen la seva vida útil. Per això, un pla de Manteniment Integral és fonamental per al correcte funcionament de la instal·lació, el seu rendiment adequat, fiabilitat i durabilitat en el temps.

mantenimiento y servicio post-venta de salas blancas

Fa molts anys que Ingelyt duu a terme aquesta tasca tan important, concebuda no solament com un servei postvenda per a clients habitual, sinó com la manera d’aportar solucions de millora a instal·lacions realitzades per part de tercers.

Manteniment a les Sales Blanques: personal

Per tal de dur a terme aquesta tasca, Ingelyt compta amb el mateix personal qualificat que el que intervé en les instal·lacions noves, d’aquesta manera es garanteixen els mateixos resultats i un compliment absolut de la normativa vigent en zones classificades.

Ingelyt pot fer-se càrrec del manteniment de tots i cadascun dels serveis que ofereix en el procés de construcció:

  • Arquitectura clean room: reparació de cops i ruptures en panells i sostres; reparació i substitució de segellats deteriorats a les juntes; instal·lació de proteccions als panells, reforçament de sostres, substitució i reparació de diferents elements tant en portes com en manetes, tancaments, enclavaments; ajustaments i solucions a problemes de pèrdua de pressió i fuites mitjançant la instal·lació de borlets; substitució i segellat de perfileria sanitària etc.
  • Sistema de tractament d’aire: manteniment preventiu i correctiu d’unitats de climatització: grups de refredament (chillers) y calderes; bombes d’aigua; canonades i aïllaments, conducció i difusió, filtració convencional i absoluta. Etc.
  • Fluids crítics: modificacions i reparacions de nexes e instal·lacions d’aigua purificada, qualitat injectable, vapor pur, aire comprimit, gasos…