Gràcies a la seva amplia trajectòria e intens coneixement de les necessitats i requisits del sector, Ingelyt compta amb una gran experiència en el disseny, instal·lació i fabricació d’equipaments auxiliars i soluciones específiques per a sales blanques i àrees crítiques amb la finalitat d’oferir una solució complerta i personalitzada a les necessitats i processos particulars.

Fluxos unidireccionals, RABS, cabines de pesatge y mostreig, SAS i rescloses per a pas de materials, dutxes d’aire, dutxes de boira, de descontaminació química i qualsevol altre equipament per a aquest tipus d’instal·lacions, amb l’avantatge que es dissenyen i fabriquen a mida.


Fluxos Unidireccionals

Flujos unidireccionales-equipamiento

Fluxos unidireccionals dissenyats, construïts i validats d’acord amb la normativa ISO 14644/4 per tal de garantir una òptima protecció del producte en processos crítics.

Fabricació a mida amb possibilitat de realitzar-los com a mòduls independents o perfectament integrats dins l’arquitectura de la sala blanca o de l’equip existent a protegir.

En funció de les necessitats i en funció de la canalització I retorn d’aire es pot construir de dues maneres, donant lloc a dos tipus de fluxos:
– Flux laminar horitzontal
– Flux laminar vertical
Fabricats amb ventiladors d’alt rendiment i amb control electrònic de velocitat i filtració HEPA H14 o U15 per tal d’obtenir classificacions ISO 5 o superiors.

Hi ha l’opció de construir amb diferents tipus de superfície difusora d’aire:
– Xapa microperforada.
– Doble vel de teixit monofilament de polièster.


RABS (Restricted Access Barrier System)

RABS (Restricted Access Barrier System)-equipamiento

Sistemes de flux unidireccional de màxima protecció per mitjà de la instal·lació d’una barrera física que separa el producte de la influència del operador i totalment adaptada a l’equip o zona a protegir.

Aquest sistema garanteix millors condicions pel que fa a la qualitat d’aire respecte als fluxos unidireccionals tradicionals, ja que interposa en tot moment una separació entre el flux unidireccional d’aire i l’operador, minimitzant la seva interferència en el procés crític.

Es fabriquen en metacrilat o policarbonat, totalment a mida, ja que han d’adaptar-se perfectament a l’equipament. . El seu accés pot dur-se a terme mitjançant la instal·lació de portes o guants amb possibilitat d’instal·lar-ne un o diversos per poder accedir a diferents zones del equipament, fins i tot als accessos per a manteniment, i amb possibilitat d’instal·lar sistemes d’enclavament entre ells i amb el propi equipament.


Cabines de pesatge i mostreig

Cabinas de pesadas y muestreo-equipamiento

Àrees de flux unidireccional destinades a la protecció del producte, de l’operador i de l’entorn i control de contaminacions creuades durant el procés de mostreig.

La protecció de l’operador i del producte s’aconsegueix mitjançant el flux unidireccional d’aire i la protecció de l’entorn per mitjà d’un recinte en depressió amb retornament filtrat a baixa cota.

 

 

 


SAS y rescloses per a la transferència de materials

Les Sales Blanques, tot i ser àrees aïllades de l’ambient exterior, necessiten una continua interacció amb l’exterior, no només amb les persones, sinó també amb els materials i processos que es duen a terme a l’interior. Igualment, necessiten processos interns e interaccions entre diferents àrees on convé evitar la contaminació creuada.

Ingelyt fabrica sistemes de transferència: SAS (Sterile Access System) per tal de fer possible aquesta interacció i evitar o reduir la contaminació causada per l’entrada o sortida de materials, sortida de residus…

Aquests SAS es fan a mida i, en funció dels requisits, es poden fabricar en diferents dissenys i acabats: resina fenòlica o acer inoxidable. Poden dur dues o més portes amb o sense enclavaments entre elles, espieres, làmpades germicides UV, aire ultra filtrat, sistemes de control dissenyats a mida de l’usuari etc.


SAS biològics

SAS biológicos-equipamiento

SAS per a la transferència i desinfecció de materials contaminats biològicament, equipats amb dispositius per a eliminar la carga biològica introduïda al SAS abans, durant i desprès de l’operació de transferència.

CFets a mida, amb doble porta estanca mitjançant junta estàtica o neumàtica i enclavament, preparats per a la desinfecció per germicides o VHP, amb sistema d’aïrament mitjançant aire ultra filtrat i sistema de control dissenyat a mida de l’usuari.

 

 


Dutxa d’aire

 

Recintes amb jets d’aire ultra filtrat a alta velocitat ((> 35 m/s) per a la neteja de partícules de personal i materials previs al accés o sortida de determinades zones de producció.
Utilitzades fonamentalment per a l’ingrés de persones a zones netes amb uns elevats requisits de classificació com poden ser les zones estèrils, sortida de persones d’àrees en contenció.
. Es convenient que es tracti de recintes individuals amb un espai útil entre 80-90 cm per tal que mitjançant la impulsió de raigs d’aire a alta velocitat amb efecte tangencial es produeixi la separació de les partícules dipositades a la superfície de la vestimenta de l’usuari per garantir-ne la neteja.

 

 

 


Dutxes d’aigua nebulitzada

Duchas de agua nebulizada-equipamiento

Recintes estancs amb boques de sortida d’aigua nebulitzada a alta pressió, distribuïdes estratègicament a l’interior de la cabina.

La finalitat és fixar-se a la vestimenta de protecció dels usuaris de les zones d’alta contenció de partícules susceptibles de contaminar i, d’aquesta manera, mantenir controlada de manera eficaç la possible sortida del producte. Aquestes cabines ofereixen la possibilitat de connexió d’extracció o impulsió d’aire ultra filtrat.

 

 

 


Speakers

Speakers-equipamiento

Intercomunicador utilitzat per a permetre la comunicació del personal entre les sales classificades adjacents sense necessitat de connexió telefònica, alimentacions elèctriques…
Fabricat amb material plàstic adequat per a les sales netess.
Instal·lació possible en panell de mampara cega o envidrada.
Amb membrana vibrant completament segellada que evita el flux d’aire entre sales.