Les Sales Blanques i Zones d’Ambient Controlat tenen infinitat d’aplicacions tant pel que fa a la producció com a la investigació i desenvolupament i requereixen solucions específiques adaptades a les seves condicions particulars d’ús i explotació:

Solucions específiques a les Sales Blanques i Zones d’Ambient controlat

L’amplia experiència d’INGELYT dins del sector ens ofereix un coneixement profund de les possibles necessitats i requisits, així com de les solucions específiques que es poden aplicar en cada cas, incloent-hi dissenys innovadors i adaptats a les necessitats i processos particulars.

  • Fluxos d’aire unidireccional per tal de garantir la protecció dels processos crítics, adaptats a l’arquitectura de les sales blanques o als equipaments a protegir. Classe ISO 5 o superior.
  • RABS (Restricted Area Barrier System) sistemes de flux unidireccional de màxima protecció totalment adaptats als equipaments i zones a protegir mitjançant dissenys especials per tal de minimitzar la interferència de l’operador humà amb el procés crític.
  • Cabines de pesatge i protecció per a la reutilització segura dels processos de mostreig i dispensació amb protecció del producte, de l’operador i de l’ambient.
  • SAS y rescloses de pas per a la transferència segura de materials entre les diferents zones. Amb sistemes integrats de ventilació HEPA, descontaminació per VHP, ozó, UV. Portes estanques de junta neumàtica.
  • Sistemes de descontaminació de persones: dutxes d’aire filtrat, dutxes de boira, dutxes de descontaminació química.
  • Sistemes de descontaminació i neutralització d’efluents, sistemes biowaste tèrmics i/o químics.