Diseño conceptual-consultoría farmacéuticaPrenent com a base les directrius del Pla de Negoci s’estableix el Disseny Conceptual sobre el qual es defineixen, detalladament, els productes a fabricar, volums i lots i els processos farmacèutics que s’utilitzaran. S’identifiquen i dimensionen els equips, maquinaria i tecnologia, així com tots els serveis auxiliars necessaris. Es projecten els edificis i locals necessaris, com també la interrelació entre ells per tal de facilitar els fluxos de producció. Finalment, s’estableix un cronograma d’execució i es determinen i detallen les despeses associades al projecte.

Ingelyt pot realitzar totes les tasques que ha de comprendre un disseny conceptual per tal que el projecte compleixi amb les expectatives del client tant pel que fa a la finalitat per a la qual s’ha plantejat, despeses com també pel que fa al cronograma d’execució. Entre altres activitats engloba, principalment:

 •  Definició de productes
 •  Definició de processos productius i analítics
 • Selecció de tecnologies i equipament
 • Definició de volums i mides de lots
 • Definició de requisits per productes
 • Definició i dimensionament de Serveis
 • Proposta de Layout
 • Realització de plànols farmacèutics (classificacions de zones, pressions, fluxos de materials i persones, implantació d’equips)
 • Verificació preliminar de l’adequació del projecte amb les agències reguladores
 • Cronograma del projecte
 • Proposta d’inversió