Prenent com a punt de partida el Disseny Conceptual es realitza l´Enginyeria Bàsica i de Detall definint de tots els aspectes constructius del projecte, les seves instal·lacions i equipament. La fase d’enginyeria ha d’aportar un document/ projecte complert amb una memòria descriptiva, especificació de materials i equipaments, especificacions funcionals, càlculs justificatius, plànols, detalls constructius, estat de mesuraments i llistat d’equips i components.

 

A partir de l’enginyeria bàsica i de detall s’abordaria la construcció de la Planta de Producció i les seves zones annexes auxiliars. En aquesta fase, la realització d’una Gestió de Projecte adequada evitarà retards, desviacions econòmiques i deficiències tècniques.

Enginyeria bàsica i de detall de sales blanques