Producción-consultoría farmacéuticaUn cop finalitzat, validat, implementat el sistema de qualitat i, s’ha autoritzat la Planta de Fabricació, s’inicia la producció a nivell industrial, començant per la posada en marxa dels equips, escalats i validacions de processos. Ingelyt pot col·laborar amb el client des de la selecció de l’equipament de fabricació com analític fins a la posada en marxa, aprovació i formació en un àrea productiva, cobrint, al menys, les següents activitats:

  • Realització dels procediments d’ús, neteja, manteniment dels equips de fabricació i analític
  • Realització de plans de calibració
  • Realització de protocols d’escalat de producció
  • Realització de protocols i execució de lots de validació de procés
  • Realització de protocols i execució de validació de neteja
  • Protocols de Media Fill i definició de cicles d’esterilització (productes estèrils)
  • Realització del mòdul 3 en un dossier de registre
  • Selecció i auditoria a proveïdors API i excipients
  • Assessorament per a la Gestió de la producció
  • Propostes de millora en la producció