Al llarg de la seva extensa trajectòria, Ingelyt s’ha especialitzat per tal de donar resposta a tota mena de projectes “clau en mà” en tecnologia de sales netes i àrees crítiques.

Ingelyt s’encarrega de l’arquitectura clean room i equipament auxiliar, de l’enginyeria del sistema de tractament d’aire, fluids nets, aplicacions industrials, control i construcció i muntatge de la instal·lació, tant de sales blanques convencionals com de laboratoris de bioseguretat, contenció i solucions modulars per a laboratoris portàtils.

 

La seva experiència, un sòlid coneixement tècnic i un equip multidisciplinari fan possible aportar soluciones personalitzades per a la millora dels processos e instal·lacions d’acord amb les especificacions i necessitats de cada projecte i d’acord amb els estàndards de qualitat exigits per la normativa internacional.