Es tracta d’un innovador concepte d’instal·lació classificat, dissenyat com a sala neta convencional i construïda en base a unitats modulars combinables entre sí per tal de donar lloc a instal·lacions més o menys complexes, en funció de les necessitats del client, completament funcionals i, ressaltant la seva característica fonamental, fàcilment transportables i manipulables.

Solucions modulars a les Sales Blanques

Les solucions modulars a les Sales Blanques són instal·lacions totalment autosuficients i autònomes, allotjades en contenidors ISO, ajustables entre sí, tant en planta com en alçada, amb acabaments i característiques interiors d’acord amb els estàndards propis d’una sala neta a l´ús:

  • Tancaments clean room especialment optimitzats per a un espai reduït, amb especial atenció a les unions entre mòduls.
  • Tractament d’aire, fluids crítics i la resta de serveis de les sales netes que poden allotjar-se en mòduls tècnicament independents en funció de les necessitats de la instal·lació.

Suposa una solució molt adequada per a casos com els següents:

  • Instal·lacions susceptibles de canviar d’ubicació degut a una estratègia comercial, fiscal, reguladora…
  • Instal·lacions en localitzacions remotes amb mancança de mitjans tècnics “in situ”.
  • Instal·lacions, les quals com a conseqüència de la seva utilització han d’estar separades d’altres edificis.
  • Ampliació d’instal·lacions, el volum assumit de les quals ha excedit l’edificabilitat permesa per part de les regulacions locals.
  • Optimització de terminis i despeses al limitar els treballs d’obra civil.

Les solucions modulars a les Sales Blanques són aplicables a camps molt variats i similars als utilitzats en instal·lacions de construcció convencional tal i com el sector farmacèutic i biofarmacèutic, biotecnològic, veterinari per a àrees de producció, desenvolupament de vacunes, laboratoris d’investigació… També per al sector hospitalari per a quiròfans de campanya, àrees de parenterals, citostàtics, teràpia cel·lular…

Però són, especialment útils en àrees, en les quals la prevenció dels riscos derivats de la manipulació i exposició a agents biològics o productes farmacèutics d’alta activitat obliga a dissenyar i construir zones adequades per a la seva manipulació, que garanteixin un aïllament de la instal·lació i la protecció del medi exterior: zones de contenció i laboratoris de bioseguretat, laboratoris per a experimentació animal, sales d’aïllament per a infecciosos, teràpia gènica, toxicologia per al sector hospitalari etc.
En definitiva, aquests tipus d’instal·lacions esdevenen una solució molt adequada, ja que aporten el màxim de funcionalitat i rendiment amb el mínim d’inversió i espai.