Les finestres emprades dins del “SISTEMA TECNIPURE” estan fabricades i, específicament, dissenyades per a ser instal·lades en una sala blanca. Totes són de doble vidre per tal d’ajustar-se a l’espessor del panell utilitzat i, aconseguir, al mateix temps un acabat bi-enrasat. Es munten sense marc i, directament, sobre el panell, deixant una junta de 3 mm a tot el perímetre per tal de garantir un segellat perfecte i, al mateix temps, l’estanquitat Estan disponibles en vàries dimensions i poden fabricar-se amb vidres laminats, de seguretat, metacrilat en funció de les necessitats de cada instal·lació.

Podem distingir-ne el següents models:

– Tipus Climalit: Són finestres rectangulars (amb els angles rectes) realitzades amb doble cambra climalit i triple vidre de 4 mm d’espessor, estanques i amb possibilitat de rivet perimetral en blanc o negre.

– Amb marc interior: Són finestres rectangulars (amb els angles rectes), amb doble vidre 4 o 5 mm d’espessor, muntades sobre un marc interior d’alumini lacat en blanc i rivet perimetral en blanc o negre.

A vegades sorgeix la necessitat de realitzar finestres sobre envans d’obra civil existents o de sobreposar-les sobre finestres d’una façana, en aquests casos s’instal.la a l’obra civil un separador interior, envidrament enrasat, perfileria sanitària i es segella, degudament, la junta del conjunt amb l’envà d’obra.