Els serveis que ofereix INGELYT poden comprendre tots els aspectes relacionats amb la consultoria; des d’estudis preliminars de viabilitat i cerca d’oportunitats de negoci fins a la fabricació final i millora contínua de processos farmacèutics establerts. Tot això es deu al fet que dintre dels nostres professionals comptem amb experts en el sector farmacèutic, amb capacitat i experiència per a cobrir tots els factors que intervenen en la producció farmacèutica, d’acord amb la normativa internacional: EU, GMP, US, cGMP, ISO, PICs, directrius CDC, directrius WHO Guidelines.