Per tal de poder respondre a les diferents necessitats a nivell de requisits, restriccions, funcionalitats que sorgeixen en les àrees de fabricació d’ambient controlat, INGELYT disposa de diversos models de portes desenvolupats, específicament, per a les zones netes e instal·lacions crítiques, amb solucions adaptades a les condicions i necessitats particulars en cada cas i amb acabats conformes a la Normativa d’aplicació.