Totes les unions entre el terra, mampares i sostre es finalitzen en mitja canya per tal d’evitar l’acumulació de pols i facilitar-ne la neteja.

L’acabat arrodonit pot fer-se mitjançant perfileria sanitària d’alumini (anoditzat a lacat), perfileria sanitària de PVC o mitjançant el mateix material emprat per a l’execució del terra (per als acabats terra- verticals)

Les unions còncaves es solucionen mitjançant perfileria corbada en forma de mitja canya de tal manera que els vèrtex còncaus queden totalment arrodonits gràcies a l’ús de peces esfèriques del mateix material.

D’igual manera, les unions convexes es rematen utilitzant perfileria corbada en forma de mitja canya, amb acabaments en vèrtex inferior i superior mitjançant peces en forma de peu de copa.

Mitjançant un segellat especial de totes les unions es garanteix l’hermeticitat i l’absència de ranures i fuites.