Formación GMP-consultoría farmacéuticaDurant cadascuna de les fases d’un projecte, per a qualsevol de les activitats involucrades, pot ser necessari sol·licitar formació GMP per part del client, des del pla de negoci fins a la implantació del sistema de qualitat necessari a les diferents àrees (qualitat, producció, desenvolupament…) necessari per a l’aprovació per part de les autoritats sanitàries d’un àrea o un producte concret.

Ingelyt, de forma addicional i com a complement de la resta de serveis d’Assessoria Farmacèutica, pot proporcionar formació GMP integral, cobrint, entre altres activitats, les següents:

  • Formació GMP a diferents nivells (general, al detall per a les diferents àrees de la planta)
  • Formació en el sistema general de qualitat
  • Formació específica a l’àrea de garantia de qualitat, control de producció i producció
  • Formació específica a l’àrea de desenvolupament (desenvolupament analític, galènic, clínic i registres)
  • Formació específica en entorns estèrils (personal, controls ambientals, laboratori…)
  • Formació GMP específica que es pugui necessitar (anàlisi de riscos, preparació d’auditories de qualsevol agència reguladora,…)
  • Realització de plans de qualitat concertats amb proveïdors
  • Acords tècnics entre laboratoris farmacèutics