20 anys realitzant projectes d’instal·lacions crítiques i sales netes per a diferents sectors.

Farmacèutic: Plantes i àrees per a productes estèrils, sòlids, líquids, liofilitzats, semi sòlids, xeringues precarregades…Àrees de contenció per a la fabricació de productes d’alta potència: hormonals, oncològics, antibiòtics, citostàtics…

Veterinari:  Plantes i àrees per a productes estèrils, sòlids, líquids, liofilitzats, semi sòlids, xeringues precarregades… Àrees de contenció per a la fabricació de productes d’alta potència: hormonals, oncològics, antibiòtics, citostàtics…, laboratori per a experimentació amb animals

Indústria química: Plantes i àrees de fabricació d’API’s, intermedis, fermentació, pesticides, fertilitzants…

Cosmètica: Plantes i àrees de fabricació de sòlids, líquids, gels…

Bioseguretat: Laboratoris de bioseguretat BSL-1, BSL-2, BSL-3 i BSL-4 per a la investigació amb patògens, hormones, residus biocontaminants…

Sector hospitalari: Quiròfans, sales de fecundació in vitro, sales de radiofàrmacs, àrees d’infecciosos, sales estèrils per a cremats e immune deprimits, farmàcia hospitalària

Plantes i àrees per a Biotecnologia i Nanotecnologia

I+D: Laboratoris biofarmacèutics, biomèdics, de control de qualitat. Centres d’investigació i universitats.

Plantes i àrees per a Homeopatia i Medecina natural

Alimentari: Zones de fabricació i processat, envasat, fermentació, cambres de refrigeració i congelació

Indústria electrònica, aeroespacial, fotovoltaica

Micromecànica, Òptica

Indústria del vidre

Consultoria

Els serveis que ofereix INGELYT poden abastar tots els aspectes relacionats amb la consultoria, des dels estudis preliminars de viabilitat i cerca d’oportunitats de negoci, fins a la fabricació final i millora contínua de processos farmacèutics establerts.

Leer más

Disseny Conceptual

El disseny conceptual ofereix una visió general de les característiques principals i, al mateix temps, aporta una perspectiva que permet obtenir una anàlisi dels punts forts i dèbils, determinació dels punts crítics, previsió de creixements futurs i desenvolupament d’alternatives.

Leer más

Enginyeria bàsica i de detall

Mitjançant l’enginyeria bàsica i de detall pot abordar-se la construcció de la planta de producció i totes les seves zones annexes auxiliars. A més a més, es defineixen tots els aspectes constructius del projecte, les seves instal·lacions i equipament.

Leer más

Plans de qualitat

Des de les primeres fases, el projecte ha d’anar en paral·lel amb un sistema de qualitat, el qual ha de garantir que tots els processos, equips e instal·lacions han estat dissenyats, instal·lats i funcionant d’acord amb les especificacions establertes.

Leer más

Construcció de Sales Blanques

Ingelyt s’encarrega de dur a terme la construcció de les sales blanques i l’equipament auxiliar, el sistema de tractament d’aire, fluids nets, utilitats industrials, control i construcció de tot el muntatge de la instal·lació.

Leer más

Gestió de projectes

Una gestió adequada del projecte permet englobar e integrar totes les parts corresponents sota una única direcció: Disseny, enginyeria, selecció de materials i equipaments, instal·lació, commisioning, validacions i sistemes de qualitat associats.

Leer más

Consultoria GMP

Ingelyt, en col·laboració amb el client, pot oferir tot el suport GMP d’un nou projecte, així com dur a terme qualsevol tasca GMP que el client necessiti externalitzar.

Leer más

Manteniment i servei post-venda

Un pla de manteniment integral és fonamental per al correcte funcionament de la instal·lació, un rendiment adequat, fiabilitat i durabilitat en el temps. Ingelyt compta amb personal qualificat, amb el qual es garanteixen els mateixos resultats que si es tractés d’instal·lacions noves.

Leer más