INGELYT fabrica diversos models de portes batents específiques per a ser emprades a les sales blanques

Té un acabat en resina fenòlica (HPL). L’ús d’aquest material fa que les portes Tecnipure gaudeixin d’una elevada resistència a l’impacte i al ratllat, així com d’una gran estabilitat en el temps. En condicions especials de temperatura o humitat és possible realitzar portes amb acabats en xapa lacada.

El seu disseny i construcció donen resposta als elevats requisits d’àrees classificades, motiu pel qual les portes Tecnipure estan, especialment, pensades per a evitar l’acumulació de pols i facilitar-ne la neteja i desinfecció.

Porta Tecnipure model R: porta amb cantells d’alumini arrodonits, tant per la part de la fulla, com per la part del marc.
Porta Tecnipure model PE: Porta bi-enrasada amb marc d’alumini recte, cantell de la fulla de compacte de resina i junta d’estanquitat perimetral.

Porta Tecnipure model PEA: Porta bi-enrasada amb marc i cantell de la fulla d’alumini recte i junta d’estanquitat perimetral

Porta Tecnipure model PER: Porta bi-enrasada amb una fulla amb cantells i compacte de resina fenòlica i el marc el conforma el propi panell de resina fenòlica reforçat i amb cantells. També es dona la possibilitat d’incorporar una junta perimetral per tal d’augmentar-ne l’estanquitat.

Tots els models de porta ofereixen la possibilitat d’incorporar una gran varietat d’accessoris com ara: espiells rodons o rectangulars, enclavaments elèctrics i magnètics, semàfors (a mode de complement dels enclavaments), rivets automàtics, molls tancaportes exteriors i ocults, barres antipànic, motors, alarmes, control d’accessos, proteccions, accessoris d’inoxidable, panys, panys mestre.