D’acord amb l’articulat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ingelyt S.L. vol informar als seus usuaris:

I-  Que per tal de poder usar o accedir a algun contingut, com també a l’hora de complimentar formularis que s’incorporen en aquest lloc Web, Ingelyt podrà sol·licitar que se li facilitin certes dades de caràcter personal.

II-  Al facilitar aquestes dades, l’usuari accepta i autoritza expressament a Ingelyt per tal que reculli, tracti o cedeixi, segons sigui necessari en cada cas, les dades de caràcter personal que se li sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que siguin necessàries en cada cas.

III-  Les dades personals es tractaran de forma confidencial i tenen com a única finalitat facilitar o informar dels serveis que formen part dels continguts d’aquest lloc Web.

IV- Ingelyt tractarà totes aquestes dades personals d’acord amb les finalitats i condicions establertes per llei.

V-  En qualsevol cas, els usuaris podran escollir lliurement si volen facilitar aquestes dades de forma telemàtica, sempre i quan el servei que s’hagi sol·licitat així ho requereixi.

VI- Ingelyt ha instal·lat en aquest lloc Web, els procediments tècnics d’acord amb els estàndards de qualitat habituals del sector, necessaris i exigits per Llei. De tal manera que es pugui garantir el màxim possible el secret i la confidencialitat de les nostres comunicacions.

VII-  Tot i l’esmentat anteriorment, l’usuari reconeix i accepta que la navegació a través de les xarxes d’internet no tenen una seguretat absoluta, que les comunicacions enviades a través de mitjans telemàtics poder ser interceptades per persones o entitats no autoritzades i que les mesures tècniques de protecció del Software no són infranquejables.

VIII- L’usuari té capacitat per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, pel que fa a la informació facilitada, aquesta té caràcter revocable si es sol·licita a través del canal telemàtic a la següent adreça lopd@ingelyt.com

Utilització de galetes a la nostra Web

Per tal que Ingelyt arribi allí on siguis fem servir galetes en aquesta i en d’altres pàgines web. Les galetes ajuden a personalitzar el contingut de la nostra Web, mesurar-ne el funcionament i proporcionar una experiència millor, més ràpida i segura. Al navegar per la nostra Web considerem que estàs acceptant la nostra política de galetes.

Més informació

L’accés al nostre lloc pot implicar la utilització de galetes. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cadascun dels usuaris per tal que el servidor recordi certa informació, la qual, posteriorment, podrà ser utilitzada.

En determinades ocasions, aquesta informació permet que puguem identificar-lo com a usuari concret de forma anònima. Aquells usuaris que no vulguin rebre galetes o que vulguin estar-ne informats abans de què s’emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el navegador per a tal propòsit sense que en quedi afectada la visualització general d’aquest lloc Web.

De forma addicional, aquesta pàgina pot contenir elements en el codi font de les pàgines que s’utilitzen per a mesurar el trànsit d’usuaris que visiten una pàgina Web i poder treure’n un patró de visites dels usuaris. Aquesta informació anònima pot ser compartida amb empreses clients, proveïdors, patrocinadors i anunciants.

Actualment, utilitzem els serveis de Google Analytics per a poder mesurar el trànsit d’aquesta Web, a través de la qual es pot capturar informació descrita anteriorment. Google emmagatzema la informació recollida per les galetes als servidors ubicats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els que la llei els obligui o quan sigui necessari per al bon funcionament del sistema. Google no associa la seva adreça IP amb cap altra informació que tingui disponible.

Google Inc. és una empresa adherida a l’Acord de Ports Segurs. Aquest acord garanteix que les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció coincident amb la normativa europea.

Si desitja rebre més informació relacionada amb les galetes emprades per Google Analytics, accedeixi a aquesta adreça: Conceptes sobre galetes de Google Analytics.

Google ha desenvolupat un complement que pot instal·lar al seu navegador, si desitja no ser rastrejat per les seves galetes: Complement Opt-out de Google Analytics