Es tracta de panells sandvitx de formació simètrica fabricats mitjançant un suport rígid estable; poliestirè o llana de fibra de roca i dues plaques massisses de resina fenòlica sintètica, termostable i homogèniament reforçada amb fibres de cellulosa.

L’acabat exterior de resina fenòlica dota al panell de bones qualitats com ara una elevada resistència a l’impacte i al ratllat, bona estabilitat en el temps, resistència a les condicions ambientals, resistència als agents de neteja i desinfecció i, a més a més, amb un valor estètic afegit, el qual permet la possibilitat d’escollir entre una gran varietat de colors.

El panell es fabrica amb unes mides estàndard de 1270 x 3000 mm (ample x alçada) i un espessor total de 52 mm. Es faciliten altres opcions d’espessor en funció de les necessitats constructives o d’aïllament.